ECONOMISCHE MISSIE NAAR ZUID-DUITSLAND 12 tot 14 april

Zuid-Duitsland (Beieren, Baden-Württemberg en Hessen) is de innovatieve motor van de Duitse economie. Deze regio is goed voor veertig procent van het totale Duitse BBP. De belangrijkste industriesectoren zijn de automobielindustrie, de machinebouw, ICT, elektronische- en optische producten, medische apparatuur en voedings- en voedermiddelen. Een belangrijk speerpunt van het Beierse innovatiebeleid is de digitalisering van de industrie. Hierbij staan de verbetering van de infrastructuur (breedband), cyber security, R&D, technologietransfer en ondersteuning van start-ups in de digitale sector centraal.

munich nieuws header

De missie biedt een goede gelegenheid voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om de markt in Duitsland te verkennen, bestaande contacten aan te halen en om nieuwe contacten te leggen. De programma’s voorzien in matchmaking, gekoppeld aan thematische seminars. Daarnaast zullen netwerkactiviteiten en bedrijfsbezoeken worden georganiseerd. Ten slotte kunnen de missies worden benut om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders.

De doelgroep van de economische missie bestaat uit Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven die oplossingen en producten bieden op het gebied van Smart Industry. Er is daarbij speciale aandacht voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de combinatie van Smart Industry en Cyber Security: Machinebuilding meets Cyber Security.

Comments are closed