Economische missie naar Zuid-Duitsland


Event Details


Deze economische missie (12 -14 april) olv Minister van buitenlandse handel Marianne Ploumen biedt een goede gelegenheid voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om de markt in Duitsland te verkennen, bestaande contacten aan te halen en om nieuwe contacten te leggen. De programma’s voorzien in matchmaking, gekoppeld aan thematische seminars. Daarnaast zullen netwerkactiviteiten en bedrijfsbezoeken worden georganiseerd. Ten slotte kunnen de missies worden benut om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders.

De kosten van deelname bedragen € 950 per bedrijf (max. twee deelnemers per bedrijf). Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van de individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen. Het dienstenpakket dat u hiervoor wordt geboden omvat deelname aan de (collectieve) programmaonderdelen, matchmaking, vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie tijdens het verblijf in Duitsland.

Voor meer informatie over deelname aan deze economische missie en het algemene programma kunt u contact opnemen met:

Hanneke Bogaerts
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
T (088) 602 1253
E hanneke.bogaerts@rvo.nl

Comments are closed